Sculpture Group
World Art Foundation


Begin 1999 is de "Sculpture Group" ontstaan uit een groep professionele en semi-professionele beeldend kunstenaars welke al geruime tijd werkzaam waren bij en ondersteund werden door de World Art Foundation, op de toenmalige locaties Eerbeek en Lisserbroek. Onder deze naam droegen zij sindsdien de, door hen op de traditionele wijze vervaardigde, Intuïtieve beeldhouwkunst uit in samenwerking met kunstenaars uit Zimbabwe en met veel aandacht voor de Afrikaanse cultuur en handvaardigheden. Ik was lid en voorzitter van deze groep, in 2001 werd ik lid en voorzitter van de "World Artist Group".

Logo Sculpture Group 5kEen deel van de leden van de "Sculpture Group" volgde, middels een speciaal voor hen samengesteld arrangement van enkele dagen per jaar, zogenaamde workshops in Eerbeek en in Lisserbroek. In 2001 is de "World Artist Group" uit de "Sculpture Group" ontstaan.

De opzet en het doel waren helder:

Men kon, soms in groepsverband, tijdens het werk ondersteund worden door elkaar of door de de kunstenaars uit Zimbabwe, die onder andere voor dit doel en de eigen ontwikkeling, in Eerbeek en Lisserbroek uitgenodigd werden.

Men inspireerde en assisteerde elkaar in een ultieme sfeer. Op deze wijze ontstond er tevens een interessante samenwerking en contacten waardoor de kunst in Nederland en ver daarbuiten op een hoger en breder platform getild werd.


To Index/Homepage 1k
Top 1k