World Artist Group
World Art Foundation


Begin 2001 is de "World Artist Group" ontstaan uit de "Sculpture Group". Dit is een groep professionele beeldend kunstenaars welke al geruime tijd werkzaam zijn bij en ondersteund worden door de World Art Foundation, locatie Eerbeek en locatie Lisserbroek. Onder deze naam dragen zij sindsdien de, door hen op de traditionele wijze vervaardigde, Intuïtieve beeldhouwkunst uit in samenwerking met kunstenaars uit Zimbabwe en met veel aandacht voor de Afrikaanse cultuur en handvaardigheden.
De "World Artist Group" ging op een meer commercieële wijze werken en werd dan ook o.a. in de gelegenheid gesteld om het werk het gehele jaar door in Eerbeek te exposeren. De groep was zoveel mogelijk in de weekends op beide locaties aanwezig voor toelichtingen, dit in de ruimste zin van het woord.

World Artist Group 13kEen deel van de leden van de groep volgde, middels een speciaal voor hen samengesteld arrangement van enkele dagen per jaar, zogenaamde workshops in Eerbeek en in Lisserbroek.

De opzet en het doel waren helder:


Men kon, soms in groepsverband, tijdens het werk ondersteund worden door elkaar of door de de kunstenaars uit Zimbabwe, die onder andere voor dit doel en de eigen ontwikkeling, in Eerbeek en Lisserbroek uitgenodigd werden.

Men inspireerde en assisteerde elkaar in een ultieme sfeer. Op deze wijze ontstond er tevens een interessante samenwerking en contacten waardoor de kunst in Nederland en ver daarbuiten op een hoger en breder platform getild werd.

In een sectie van de World Art Foundation beeldentuin in Eerbeek werden regelmatig beeldhouwwerken van de "World Artist Group" geëxposeerd. Deze groep bestond uit Europese kunstenaars die intuïtief beeldhouwen.

Artist Group Logo 5kDe "World Artist Group" bestond uit kunstenaars die het intuïtief beeldhouwen beoefenen. Zij werkten geheel zelfstandig in eigen atelier en tijdens groepsdagen bij de World Art Foundation op de toenmalige lokatie in Eerbeek.

In 2002 bestond de goep uit de volgende kunstenaars:
Henri van de Berg - Gera Buter - Marja Evers - Morgan Jamhu en Obert Marime (Zimbabwe) Simone Kolozsi (Roemenië) - Remi Kruizinga (lid en voorzitter) - Thea Michielse - Jan van Schaik - Riek Steenstra.

In 2002 is voor het gezamenlijk thema "Vriendschap" gekozen. Elke kunstenaar maakte één of meerdere beelden met dit thema als onderwerp. Eind 2002 werden de beelden geëxposeerd. Het proces van het vervaardigen van deze beelden kon u van dichtbij meemaken in de beeldentuin in Eerbeek.To Index/Homepage 1k
Top 1k