Intuitief 2kIets over intuïtief beeldhouwen / About intuitive sculpture

Wat is Intuïtief beeldhouwen? / What is Intuitive sculpture?

De intuïtieve beeldhouwkunst uit Zimbabwe kenmerkt zich door een aantal specifieke en bijzondere aspecten n.l.:

What is Intuitive sculpture?

The art of sculpting in Zimbabwe is characterised by some typical features:

Text: World Art Foundation, Netherlands


To Index/Homepage 1k
Top 1k