NewsPaper anim. 13k

Remi Kruizinga, voorzitter "Sculpture Group" World Art Foundation:
"Je maakt als kunstenaar niet iets, het ontstaat"
 
Tekst: Marja Wassenberg - November 2000
 

Lisserbroek - Op 22 oktober jl. was de opening van "Beweging in Beeld", de vierde beeldenexpositie die Gert-Jan van Maris tot nu toe organiseerde en getuige de aard en het aantal bezoekers dat deze expositie tot nu toe heeft getrokken, mag gesteld worden dat de bekendheid van "Kunst in de Polder" zich binnen Nederland uitbreidt als een olievlek. Het bijzondere van de huidige tentoonstelling, die afstevent op een groot succes, is vooral gelegen in de variatie van het geëxposeerde werk, want het werd geleverd door een kleurrijke groep talentvolle exposanten, die als "Sculpture Group" binnen de World Art Foundation beschouwd wordt als de room op de melk of als het neusje van de zalm.

Wie nu in de tuin komt is zeker geen toevallige bezoeker, maar eerder gericht geïnteresseerd in de getoonde hedendaagse kunst en dat aantal kunstminnaars groeit gestaag. "Kunst in de Plder" is in zijn jonge bestaan uitgegroeid tot een volwaardige kunstlocatie, mede dank zij de verbondenheid met de humaan/zakelijke stichting World Art Foundation, die o.a. de intuïtieve ambachtelijke manier van beeldhouwen, zoals die o.a. in Zimbabwe nog beoefend wordt, bevordert.

De uitsraling en werkwijze van World Art Foundation frappeerde ook kunstenaar en graficus Remi Kruizinga, één van de beeldhouwers die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de expositie "Beweging in Beeld", die momenteel te zien is in Lisserbroek.

Remi is naast exposant ook voorzitter van van de "Sculpture Group", het selecte groepje beeldhouwers dat enkele jaren geleden ontstaan is binnen de stichting World Art Foundation. De 15 leden van deze kunstenaarsgroep voelen zich niet alleen aangetrokken tot de denk- en werkwijze van de stichting, maar willen deze werkwijze ook voortvarend uitdragen, daarbij stevend naar hoogwaardige kwaliteit van het product dat ze maken en het commerciële succes daarvan. Jaarlijks organiseert de World Art Foundation i.c. deSculpture Group een expositie rond een bepaald thema en dit jaar is gekozen voor "Beweging in Beeld".

Remi in Lisserbroek 10k

Stimuleren en bekritiseren

Remi Kruizinga heeft een studie Beeldende Kunst afgerond, maar ontwikkelde zich daarna in de grafische richting. In deze branche maakte hij carrière, maar inwendig bleef de beeldhouwer in hem om aandacht vragen. Remi: "Mijn brood verdienen met beeldhouwen zag ik na mijn studie niet zo zitten, maar helemaal niets meer doen met mijn talent, vond ik op den duur toch doodzonde. Mijn vader maakte mij attent op de beeldentuin van World Art Foundation in Eerbeek en daar kwam ik in contact met de workshops Beeldhouwen die deze stichting jaarlijks organiseert. Ik werd meteen gegrepen door de manier van werken van de Afrikaanse kunstenaars uit Zimbabwe.


De Afrikaanse beeldhouwers hebben alleen hun handen en simpel gereedschap om iets uit een steen te kunnen maken. Dat betekent o.a. dat ze zoveel mogelijk de steen laten bepalen welk beeld er gaat ontstaan. De steen neemt als het ware de beeldhouwer bij de hand en leidt hem of haar naar het berborgen eindresultaat. Westerse beeldhouwers hebben een heel scala aan gereedschap en techniek tot hun beschikking en dan kan het gevaar ontstaan dat kunst gemaakt of uniform wordt. Tijdens de workshops in Eerbeek leerde ik te werken vanuit de steen, waarbij fantasie, eigen creativiteit en handvaardigheid de voornaamste gereedschappen zijn bij het maken van unieke en levende kunst. Je maakt als kunstenaar niet iets, het ontstaat."

In Eerbeek herontdekte Remi Kruizinga de beeldhouwer in zichzelf en dat prikkelde hem om zijn oude liefde weer op te pakken. Remi is echter iemand die niet houdt van half werk, hij haalt het liefst het onderste uit de kan. Bovendien vindt hij het werken in groepsverband, waarbij de één de ander kan stimuleren of bekritiseren, een goede manier om tot een bevredigend resultaat te komen. Remi: "In 1998, het jaar dat ik kennis maakte met World Art Foundation, was de stichting, met Norbert Simons aan het hoofd, nog niet lang bezig. Kunstenaars die zich creatief kwamen opladen in Eerbeek straalden naar mijn idee te veel vrijblijvendheid uit en dat spreekt mij niet zo aan. Ik heb toen aan Norbert gevraagd of hij in zijn bestand misschien kunstenaars had die zich, net zoals ik, meer wilden richten op resultaat en het effectiever omspringen met de tijd. Norbert is voor mij gaan zoeken, heeft toen een aantal professionele en semi-professionele kunstenaars bij elkaar gebracht en zo is de "Sculpture Group" ontstaan."

Mes snijdt aan twee kanten

Leden van de Sculpture Group hebben binnen de stichting World Art Foundation een aparte status, want als gevorderde kunstenaars genieten zij van bepaalde voorrechten. Aan de andere kant wordt er door de stichting een beroep gedaan op de groep om een "steentje" bij te dragen aan het bereiken van de doelstelling van World Art Foundation t.w. het promoten, verspreiden en ondersteunen van hoogwaardige hedendaagse kunst met een culturele achtergrond. Remi: "Wij doen dit o.a. door werk te maken voor een expositie als die nu hier te zien is in Lisserbroek. Naast de 15 beelden rond het thema "Beweging" heeft ieder van ons speciaal voor deze expositie nog een aantal beelden gemaakt. De tentoonstelling ademt daardoor de stijl van de kunstenaars uit Zimbabwe uit, omdat wij door hen zijn geïnspireerd, maar tegelijkertijd etaleert iedere deelnemende kunstenaar zijn of haar eigen stijl, waardoor er variatie en veelvormigheid wordt toegevoegd. Het mooie van deze formule is dat het mes aan twee kanten snijdt. Wij verbinden ons talent en onze naam aan World Art Foundation en deze stichting geeft ons de kans om te exposeren.
Ik wil als voorzitter van de Sculpture Group proberen deze formule verder uit te bouwen. Het is de bedoeling om meer talentvolle Nederlandse kunstenaars te selecteren voor onze groep. Iedere kunstenaar brengt zijn of haar eigen circuit kunstminnars mee en dat kan de stichting alleen maar ten goede komen. We willen gestroomlijnder en commerciëler gaan werken, zodat ook een organisatie als World Art Foundation wereldwijder kan opereren. De stichting streeft naar meer kunstlocaties zoals in Eerbeek en Lisserbroek. Leden van de Sculpture Group zullen zich meer en meer verbinden aan een bepaalde locatie o.a. door het begeleiden en uitwisselen van exposities en het geven van workshops. We hebben de tijd gelukkig mee, want de welvaart groeit en daarmee de vraag naar goede en betaalbare kunst."

Remi Kruizinga hoopt van harte dat de creatieve vonk, die de kunstenaars uit Zimbabwe inmiddels bij de leden van de Sculpture Group hebben neergelegd, verder zal overspringen en het smeulende vuur van de publieke belangstelling verder zal doen oplaaien, temeer daar een ontwikkeling in die richting de kunstenaars in Zimbabwe en elders in de wereld ten goede komt!


To Index/Homepage 1k
Top 1k