Over de auteursrechten van materialen op de website van Remi Kruizinga
Copyrights 1kHet symbool op pagina's van de website van Remi Kruizinga heeft tot doel u er aan te herinneren dat Remi Kruizinga de auteursrechten beheert omtrent alle teksten, afbeeldingen, pagina's, opmaak en te downloaden bestanden die benaderbaar zijn op de betreffende web-pagina's. Het beheer van dit auteursrecht impliceert dat Remi Kruizinga zelf het auteursrecht bezit danwel de tekst, afbeelding, opmaak of bestanden met toestemming van de auteursrechthouder publiceert. In overeenstemming met het internationale auteursrecht is alles auteursrechtelijk beschermd of het auteursrechtsymbool nu wel of niet aanwezig is.

Copyright 8kDe Copyrights van alle afbeeldingen/teksten op deze site berusten bij Remi Kruizinga.

De afbeeldingen zijn beschermd (door een ingesloten watermerk). De afbeeldingen/teksten mogen uitsluitend voor eigen gebruik worden gedownload met als voorwaarde dat de afbeeldingen "niet worden veranderd", in een collectie worden aangeboden of verkocht. In alle andere gevallen heeft u eerst Remi's toestemming nodig.

Vragen over artists copyrights, kijk dan op: http://www.whatiscopyright.org


The Copyrights of all images/texts found on this site are deposited with Remi Kruizinga.

Images are protected (using embedded watermarking technology). You may download images/texts for your own use only as long as the images "are not altered" in any way, offered in a collection or sold. In any other case you will need Remi's permission first.

Anyone with questions about artists copyrights, please see: http://www.whatiscopyright.org

This site is indexed by the FreeFind search engine


To Index/Homepage 1k
Top 1k